Bhatnagar Sabha, Udaipur
     
Home Contact Us Sitemap
Donation Form
 
 
Bronze Donation Of Rs 5,000 & Above)

 

1 Shri Govind Narayan Ji Jalori & Smt. Snehlata Ji
2 Smt. Shiv Kumari Ji,Shri Ravi Ji Chondawat & Smt. Ranjana JI
3 Shri Mahendra Kumar Ji Molawat & Smt. Mamta Ji
4 Shri Bansi Lal Ji Chondawat & Smt. Krashna Kanta JI
5 Shri Naresh Chandra Ji Molawat & Smt. Rajeshwari
6 Shri J.S. Ji Baxi & Smt. Kesar Kuwar Bai Ji
7 Smt. Pushplata Ji & Late Shri Radam Singh Ji Bhusiwal
8 Shri Laxmi Narayan Ji Jalori & Smt. Chandra Kanta Ji
9 Shri Vijay Chand Ji Chondawat & Smt. Girja Ji
10 Shri Bharat Singh Ji Gudelia & Smt. Girja Ji
11 Shri Subodh Sahiwala & Smt. Ranu Ji
12 Shri Shyam Sunder Gadiwal Smt. Chandrakanta Ji
13 Shri Yashwant Singh Ji Gudelia
14 Shri Chatanya Prakash Ji Pancholi
15 Shri Chater Singh Ji Sahewala & Asha Ji
16 Shri Ashok Gudelia
17 Shri Chater Singh Ji Gudelia & Smt. Basant Bai
18 Shri Pradeep Ji Baxi & Smt. Sumitra Ji
19 Shri Prem Narayan Ji Kalawat
20 Shri Vibhor Ji & Smt. Purnima Ji
21 Shri Kamal Singh Ji Chondawat
22 Shri Narayan Ji Nagori & Smt. Laxmi
23 Shri Sujan Singh Ji Chondawat & Aruna Ji
24 Shri Kailash Narayan Ji Molawat & Smt. Pushpa Ji
25 Dr. M.B. Baxi 5001
26 Shri Ashok Ji Gudelia & Smt. Punita Ji
27 Shri Kailash Chandra Ji Molawat
28 Shri Khuman Singh Ji Gudelia
29 Shri Rahul Dasania & Smt. Bhasobi
30 Shei Shyam Behari Ji & Smt. Alka JI Nagori
31 Shri Mukesh Ji Kalawat & Smt. Sudha Ji
32 Dr. L.K. Bhatnagar ( Gudelia) & Smt. Ragini Ji
33 Shri Narayan Singh Ji Pancholy & Smt. Usha Ji
34 Shri Dwarka Prasad Ji Molawat & Smt. Chandra Kala Ji
35 Shri Mahendra ji, Shri Surendra JI & Shri Sushil Ji Gorawat
36 Smt. Nalini Devi Pancholy
37 Shri Rakesh Ji Nagori & Smt. Pushpa Ji
38 Shri Sohan Lal Ji Gorawat Smt. Mohan Bai
39 Shri Sushil Ji Gorawat Ji & Smt. Nisha Ji