Bhatnagar Sabha, Udaipur
     
Home Contact Us Sitemap
Donation Form
 
 
Platinum (Donation Of Rs 50,000 & Above)

 

1 Shri Lalit Bihari Ji Baxi & Smt. Pratibha Ji
2 Dr. H.N.S. Bhatnagar (Jalora) – Smt. Savita Ji
3 Smt. Madhu Kanta Ji, Shri Sudarshan Ji Kalawat – Smt. Anuradha ji
4 Shri Dinesh Chandra Ji Chondawat & Smt. Yashoda Ji