Bhatnagar Sabha, Udaipur
     
Home Contact Us Sitemap
Donation Form
 
 
Silver (Donation Of Rs 10,000 & Above)

 

1 Shri Hernarayan Ji Chondawat & Smt. Sakuntala Ji
2 Shri Goverdhan Singh Ji Kalawat & Brothers
3 Shri Rajendra Ji & shri Mahendra Ji Gudelia
4 Shri Prakash Chandra Ji Chondawat & Smt. Bhuvneshwari Ji
5 Shri Hernarayan Singh Ji Jalori
6 Shri Ankoor Ji Sarsiwal Mehta & Smt. Tina JI
7 Shri Mahendra Pratap Singh Ji Molawat & Smt. Bhanta Ji
8 Shri Surendra Kumar JI Chondawat & Smt. Kusum Ji
9 Smt. Suraj Devi , Shri Lokesh Ji Kalawat & Smt. Dipika Ji
10 Shri Ravindra Ji & Shri Ashok Ji Gudelia
11 Shri Bhawani Singh Ji Chondawat & Smt. Asha Ji
12 Shri Mohan Singh Ji Jalori & Smt. Sita Bai Ji
13 Shri Chatar Singh Ji Nagori & Smt. Asha Ji
14 Shri Udai Chand Ji Chondawat & Smt. Asha Ji
15 Shri Brij Mohan Ji Gudelia & Late Smt. Rajkumari Ji
16 Shri Samray Singh Ji Baxi & Smt. Pushpa Ji
17 Shri Satyan Narayan Ji
18 Smt. Umrao Devi Nagori & Late Shri Manohar Singh Ji
19 Shri Jawahar Lal Ji Mahesani
20 Shri Ishwer Chand Ji Sarsiwal Mehta
21 Shri Rajkumar Ji Nagori & Smt. Chandra JI
22 Shri Chatar Singh Ji Chondawat & Smt. Sujan Bai Ji
23 Shri Mukesh Ji Dakot & Smt. Abha Ji
24 Shri Vidhan Ji Pancholy & Smt. Nilima Ji
25 Shri Ghanshyam Ji Nagori & Smt. Renu JI
26 Shri Ummed Singh Ji Chondawat & Smt. Nalini JI
27 Smt. Nand Kuwar Bai Ji & Late Shri Himmat Singh Ji Chondawat
28 Smt. Shella Ji , Ravindra Ji & Naresh Ji
29 Shri Prem Singh Ji & Smt. Lajwanti Ji Dakot
30 Shri Adesh Ji
31 Smt. Suman Saheewala
32 Shri Anil Gudelia & Shri Narendra Singh Ji Gudelia
33 Shri Pradeep Ji & Shri Madan Singh Ji
34 Shri Pratap Singh Jim Kashyap Mehta
35 Shri Shyam Behari Ji